Níže naleznete odborné články, které pro Vás
připravují spolupracující odborní lékaři.
Pokud potřebujete další informace, můžete nám napsat.

Lymfedém

Obr.1 primární lymfedém levé HK

primární lymfedém levé HK

Lymfedém je otok některé části těla vzniklý nefyziologickým nahromaděním lymfy - mízy a je nejčastěji asymetrický.
Základní dělení je na primární a sekundární.

Primární lymfedém vzniká na základě vrozené poruchy vývoje lymfatickému systému a je nejčastěji na dolních končetinách. Může se objevit hned po narození nebo až po 35 roce jako pozdní forma. Často bývá i rodinné postižení.

Sekundární lymfedém je vyvolán zásahem na lymfatickém systému jako například operací, úrazem, ozářením apod.

Rozsah otoku se dělí na:

 • I. stadium - reversibilní, otok mizí přes noc
 • II. stadium - ireversibilní, otok přetrvává a je již ráno, během dne se zhoršuje
 • III. stadium - elefantiáza – těžké vazivové změny na kůži a podkoží, často s bradavičnatými výrůstky

Častá komplikace lymfedému je růže. Jedná se o zánět kůže a podkoží s celkovými příznaky jako horečka, zvracení, celková nevolnost, při které vzniká na kůži červená plocha a otok. Příslušné lymfatické uzliny bývají zvětšené a bolestivé.

Obr.2 primární lymfedém pravé DK

primární lymfedém pravé DK

Léčba:

 • manuální lymfodrenáže – zvláštní typ masáží, při kterých se snažíme uvolnit a postupně vyprazdňovat lymfatické cesty, aby mohlo docházet k odtoku lymfy. Toto ošetření je časově náročné a musí ho provádět speciálně vyškolený personál.
 • kompresivní léčba – přikládání speciálních kompresivních obvazů někdy podkládaných zvláštním pěnovým materiálem. Obvazy mají být minimálně elastické - takzvané krátkotažné. Ponechávají se pokud možno i přes noc do dalšího ošetření manuálními lymfodrenážemi. Ošetření se provádí 1x denně, za hospitalizace 2x denně po dobu 3 týdnů. Po redukci otoku předepisujeme nemocnému kompresivní návlek nebo punčochu II. nebo III. kompresivní třídy. Punčochu si musí pacient vyzkoušet pod dohledem zkušeného personálu v lékárně nebo v prodejně zdravotnických potřeb. V některých případech je nutné nechat zhotovit pomůcku na míru.
  Přístrojové kompresivní ošetření – na doplnění léčby se používají přístroje k intermitentní kompresi. Návlek na horní nebo dolní končetinu, případně i břicho se skládá z jednotlivých segmentů a tlakovou vlnou postupně nafukuje a tím zlepšují oběhové poměry na končetině.
 • cvičení a polohování. Cvičí se speciální cviky vždy s kompresí bandážemi, v punčochách či pažních návlecích.
  Polohování se provádí pomocí podkládání nohou postele a molitanovým polštářem u horních končetin na noc.
 • celková preventivní opatření, což znamená třeba dodržování přiměřené váhy, aktivní pohyb, vyhýbaní se dlouhému stání či sezení, udržování v čistotě především meziprstí dolních končetin. Všechna drobná poranění včas ošetřit.
  Při dodržování všech těchto zásad se nám většinou podaří udržet lymfedém v redukovaném stavu.
  Toto především závisí na dobré aktivní spolupráci s pacientem, případně s jeho rodinnými příslušníky.