Níže naleznete odborné články, které pro Vás
připravují spolupracující odborní lékaři.
Pokud potřebujete další informace, můžete nám napsat.

Kompresivní terapie u chronického žilního onemocnění

foto autora

Prof.MUDr.Alena Pospíšilová CSc

Chronické žilní onemocnění dolních končetin patří k závažným zdravotním, sociálním a ekonomickým problémům ve vyspělých zemích světa a mezi chorobami současné populace zaujímají jedno z předních míst. V produktivním věku jsou často spojena s dlouhou pracovní neschopností, případně mohou být příčinou invalidity.

Přes významné současné pokroky léčby chronické žilní nedostatečnosti metodami chirurgickými a sklerotizačními, podržela si nejdůležitější význam léčba zevní kompresí. Zejména při postižení hlubokého žilního systému, představuje kompresivní terapie většinou jedinou léčebnou možnost a je právem označována jako „Conditio sine qua non“ (podmínka, bez níž to není možné).

Principem této léčby je zlepšení žilní cirkulace, odstranění projevů městnání žilní krve a z toho vyplývajícím dalších důsledků, projevujících se poškozením kůže a tkání podkožních. Vedle terapeutického efektu má kompresivní terapie účinek profylaktický.

Jakým způsobem ovlivňuje kompresivní terapie chronickou žilní nedostatečnost?

Komprese vyvíjí příslušný tlak na končetinu použitím různých materiálů od elastických až po rigidní. Kompresivní terapie tak představuje přímou aplikaci graduovaného tlaku, který koresponduje s tlakem hydrostatickým – dole největší, směrem vzhůru klesající.

Účinek komprese na žilní systém je následující:

 • zužuje dilatované žíly
 • snižuje stupeň nedomykavosti
 • odstraňuje patologický tok žilní krve
 • snižuje žilní hypertenzi
 • zvyšuje rychlost proudění
 • zlepšuje žilní návrat
 • snižuje viskozitu krve
 • redukuje lymfatickou stázu
 • zmenšuje tvorbu otoku
 • zvyšuje fibrinolytickou aktivitu
 • zlepšuje výkon svalově-žilní pumpy

K léčbě zevní kompresí se používají kompresivní obinadla a kompresivní punčochy, případně kompresivní pneumatické přístroje.

Kompresivní obinadla

Kompresivní obinadla lze obecně použít u všech pacientů. Obinadla indikujeme zejména u pacientů s neforemnými, silnými končetinami, neboť se lépe přizpůsobí jejich tvaru. Stupeň komprese vynaložený bandážemi je podmíněn: tažností obinadla, zakřivením a obvodem končetiny, zručností a bandážovaní technikou, počtem vrstev obinadel a pohybovou aktivitou.

Kompresivní punčochy

Kompresivní punčochy jsou další variantou kompresivní terapie. Jejich aplikace je snazší, jednodušší, vzhledově jsou nenápadné. Indikují se k dlouhodobé léčbě po stabilizaci stavu onemocnění žilního systému. Zdravotní punčochy se vyrábějí ve třech typech – lýtkové, polostehenní a stehenní a ve třech, případně čtyřech kompresivních třídách, do kterých jsou rozděleny podle tlaku vyvíjeného na končetinu v krajině kotníku. Kromě kompresivních punčoch se také vyrábějí punčochové kalhoty – dámské, pánské a těhotenské. Velikost punčoch se volí podle obvodů konstantních míst změřených na končetině a podle tabulek udávaných jednotlivými výrobci.

V současné době je na našem trhu velká nabídka kompresivních punčoch, které se vyrábějí v různých barvách a kvalitách. U většiny pacientů lze z této nabídky vybrat vhodné punčochy jak velikostí, tak i kvalitou. Nemocný, trpící chronickou žilní nedostatečností, má nárok na preskripci kompresivních punčoch s úhradou zdravotní pojišťovny, 1x za půl roku, jinak jsou volně prodejné v obchodech se zdravotními potřebami a v lékárnách.

Vhodná a důsledná komprese může zabránit progresi příznaků chronické žilní nedostatečnosti a onemocnění stabilizovat.

Prof.MUDr.Alena Pospíšilová CSc.